Július 20, Illés próféta emléknapja

 “Az egyházak alkonyt nem ismerő Hajnalcsillaga,

ki isteni buzgalomtól lángoltál, Illés próféta.

Ki az ég harmatozását elzártad

és hollók által nyertél táplálékot.

Te a királyokat megintetted,

a papokat halálra kárhoztattad,

midőn a Mennyből tüzet esdettél le.

Két ötvenes hadnagyot megölettél,

az  özvegyet olajjal és maréknyi liszttel eltartottad,

fiát pedig imádságokkal föltámasztottad.

A vízben tüzet gerjesztettél

és gyalogosan jártál a Jordán hullámain

és tüzes szekéren a Mennyekbe menvén föl,

Elizeussal is közölted a kettős kegyelmet

szüntelenül imádkozván Istenhez,

hogy üdvözítse a mi lelkünket.”

Görögkatolikus egyházunk július 20-án Szent Illés prófétáról emlékezik meg, egyedül neki szentelve nyilvános templomi ünnepet; emberi testben angyalnak, a próféták kitűnőségének nevezve őt. Az ünnepi szertartások imái – a dicsőítések és könyörgések mellett Illés próféta életét és cselekedeteit foglalják össze röviden. Illés- héberül Eliahu- nevének jelentése: Jahve az én Istenem. Kr.e. 870 táján kezdte meg prófétai szolgálatát Izraelben, Acháb király uralkodása alatt. Mózes szellemét felélesztve a Jahve hit és az ősi izraelita erkölcs védelmében helyezkedett szembe a királyi akarattal. Küldetését tanítványa, Elizeus folytatta. A Jahve hit ébren tartója, a Baál kultusz esküdt ellenfele volt. A válságos időszakban összefogta a nemzetet és megvédte a pogány befolyással szemben. Hirtelen tűnik fel a Királyok könyvében, nem is Acháb, hanem inkább felesége, Jezabel- és az ő általa képviselt Baál kultusz ellenfeleként. Emiatt folyamatos üldöztetésnek volt kitéve, de istenfélelmében, alázatosságában mindig az Úr parancsait követve csodái által rendre legyőzte a pogány prófétákat. Hűségének jutalmaként Isten testi halál nélkül, egy tüzes szekéren emelte őt fel magához a Mennyekbe.

Zsúfolásig megtelt templomban tartotta utolsó Liturgiáját Zuró József, Jozsó atya július 14-én a debreceni főszékesegyházban.

„Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket, és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van!”

Zsúfolásig megtelt templomban tartotta utolsó Liturgiáját Zuró József, Jozsó atya július 14-én a debreceni főszékesegyházban. A búcsú-liturgiára 5 év debreceni szolgálat után, Kispestre való áthelyezésének alkalmából került sor. Helyét július 1-től Troszt Máté veszi át.

A búcsú alkalmából elköszöntek tőle egyházközségünk papjai, hívei és barátai.

Az eseményen beszédet mondott Seszták István főhelynök és Kapin István parókus atya.

Főhelynök atya beszédében így köszönt el:

„Nem búcsúzunk tőled, Jozsó, hanem hálát adunk a Jó Istennek érted, családodért, szolgálatodért. Hálát adunk, hogy ez a papi szolgálat 5 éven keresztül itt, a debreceni közösségben segítette, hogy azért legyünk itt a földön, hogy világítsunk mások számára (…) Azt kívánom neked személyem, minden paptestvérem és minden hívő nevében, hogy egész életedben találd meg azt, hogy Jézus azt súgja a füledbe, hogy te vagy – te is vagy – a világ világossága.”

Jozsó atya hasonlóképpen nem búcsúzott, hanem hálát adott az elmúlt 5 évért.

Hálát azért, mert nehéz innen elköszönni, hiszen igazából akkor lenne baj, ha ez nem így lenne.

Hálát azért, mert felettesei mindig barátként, munkatársként kezelték.

Köszönetét fejezte ki Kocsis Fülöp érsek atyának azért, mert 5 évvel ezelőtt az ország legnagyobb görögkatolikus közösségébe adott neki kinevezést, s köszöni a következő nagy feladatot is: hogy kispesti parókussá nevezte ki.

Köszönetet mondott szüleinek; feleségének, Katának, akinek háttérmunkája segítette abban, hogy szolgálatát a legnagyobb odaadással végezhesse.

De a legnagyobb hála mégis a hitközösséget illeti, mert nyitott lelkű és nyitott szívű gyülekezet nélkül nem tehetett volna semmit.

Köszönetet a közös imádságokért, szertartásokért, a fél 9-es misékért, a szentségi élet gyakorlásáért. Köszönetet a templomon kívüli közösségi életért: a csigakészítő körért a „csigás asszonyoknak”, a fiatal felnőttek közösségének, a férfikörnek, de köszönetet leginkább a szürke hétköznapokért, amikor hétről hétre együtt imádkoztak; az elmúlt 5 év minden odaadásáért, figyelmességéért.

Végezetül kívánságát fejezte ki, hogy amint az elmúlt 5 évben ő fáradozott a közösség építéséért, azonmód folytatódjon ez a gazdagodás a jövőben is.

A hálaadást Kapin István parókus atya zárta a búcsúzó elmúlt évekbeli tevékenységét méltatva, külön megköszönve azt, hogy amikor 3 évvel ezelőtt Debrecenbe került, mennyi segítséget kapott tőle; s ő is külön köszönetet mondott Katának, Jozsó atya feleségének eddigi odaadó háttérmunkájáért.

A közösség ajándékaként közös gyökereikre való tekintettel Komiszár János debreceni festőművész máriapócsi kegyhelyről készült festményét adta át.

Köszönet mindazoknak, akik az eseményen megjelentek, hogy az utóbbi években megtett útjának utolsó állomásán közösen vegyenek részt Jozsó atya vasárnapi fél 9-es miséjén.

 

Hirdetéseink

Hirdetéseink: 2019. július 14. vasárnap

 

  1. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreinknek, hogy a héten ünnepünk lesz. Július 20-án, szombaton Illés próféta emlékezetét tartjuk.
  2. A szertartási rend a nyári szünetre való tekintettel a következőképp alakul: 8.30: Utrenye és 10 órakor lesz a Szent Liturgia. Természetesen a reggeli fél 7-es és az esti fél 6-os Liturgia Vecsernyével hasonlóképpen történik.
  3. A nyár további hétköznapi ünnepein is így alakul majd a szertartási rend.
  4. Jövő héten vasárnap a fél 9-es liturgia után, fél 10-re várja parókus atya azokat a szülőket vagy gyerekeket, akik a július 22-én táborba indulnak István atyával Máriapócsra.

Cyril Vasil’ érsek látogatása a mai Vecsernyén

Értesítjük a kedves testvéreket, hogy a jelenleg Nyíregyházán folyó Keleti Papnevelő Intézetek Konferenciáján hazánkban tartózkodó Cyril Vasil’ érsek, a Keleti Egyházak Kongregációjának titkára  ma Debrecenben tesz látogatást, melynek végén Kocsis Fülöp érsek metropolita atya társaságában a Szent Liturgia utáni vecsernye vendége lesz.

Várunk szeretettel mindenkit.

Bemutatták egyházközségünk új káplánját. A szertartáson Manel Nin athéni püspök is részt vett

A Pécsről érkezett Troszt Máté újszentelt áldozópapot nevezte ki egyházközségünk új káplánjának Kocsis Fülöp érsek metropolita atya. Az Attila téri főszékesegyházunkban  július 7-én 10 órakor kezdődő szent liturgián mutatták be a híveknek.

Az esemény jelentőségét emelte a hivatalos úton Magyarországon tartózkodó Manel Nin püspök, Görögország görögkatolikus apostoli exarchájának résztvétele. A görög és magyar nyelven végzett szertartás nagy ajándék volt a közösség számára. Manel Nin Katalániából származik. Korai tanulmányainak befejezése után a Monserrati kolostor noviciátusaként kezdte meg egyetemi tanulmányait, doktorátusát Rómában szerezte meg. Itt szakterületeihez tartozó intézményekben tanított, többek között a papnevelő intézet spirituálisa volt, ahol számos magyar növendék lelki életét irányította- innen kötődése hazánkhoz. „Magyarországra szinte hazajövök”-hangoztatta a vasárnapi liturgián.

Szeretettel üdvözöljük közösségünk új káplánját, imádkozzunk érte!

 

.

 

Hirdetéseink: 2019. június 30. vasárnap

1.     A mai napon a Szent Liturgiák perselyadományait az un. Péter fillérek gyűjtésre fogjuk továbbítani a Főegyházmegyei Hivatal felé. Ennek megfelelően köszönjük meg a kedves testvérek jószívű felajánlásait.

 

2.     Szeretettel értesítjük a kedves testvéreket, hogy egyházközségünk káplánját, Zuró József, Jozsó atyát július 1-jével Kocsis Fülöp érsek metropolita atya Budapest-Kispesti parókussá nevezte ki. Ez egyben azt is jelenti, hogy parókiánkon az ő szolgálata véget ér.

Búcsú miséjét július 14-én vasárnap, a 8.30-kor kezdődő Szent Liturgiában fogja tartani, amelyre szeretettel várunk mindenkit közös hálaadásra!

 

3.     Örömmel értesítjük a kedves testvéreket, hogy Troszt Máté újszentelt áldozópapot nevezte ki egyházközségünk új káplánjának Kocsis Fülöp érsek metropolita atya.

Első Szent Liturgiáját július 7-én, vasárnap, a 10 órakor kezdődő Szent Liturgiában fogja tartani.Szeretettel várunk mindenkit, s imádkozzunk egyházközségünk új papjáért!

HIRDETÉSEINK

Hirdetéseink: 2019. június 23. vasárnap

 

  1. Hétfőn, június 24-én Keresztelő Szent János születésének ünnepe lesz. A szertartásokat a hétköznapi ünnepi rend szerint végezzük. Szent Liturgia lesz 6.30, 8.30, 10 és 17.30-kor. Utrenye 7.30-kor lesz, az esti Liturgia után vecsernyét végzünk.
  2. Szombaton, június 29-én Péter és Pál főapostolok ünnepe lesz. A szertartásokat a hétköznapi ünnepi rend szerint végezzük. Szent Liturgia lesz 6.30, 8.30, 10 és 17.30-kor. Az esti Liturgia után vecsernyét végzünk.
  3. Az ünnep előestéjén, július 28-án, pénteken, az esti Szent Liturgia után virrasztás lesz a templomunkban, amelyben a vecsernye, lítia és utrenye szertartását fogjuk elvégezni. Várunk mindenkit a közös imádságra.
  4. Csütörtökön, július 27-én Jézus ima találkozó lesz templomunkban a vecsernyével kezdődően, amelyet Fülöp érsek metropolita atya fog vezetni.
  5. Mához egy hétre a Szent Liturgiák perselyadományait az un. Péter fillérek gyűjtésre fogjuk továbbítani a Főegyházmegyei Hivatal felé. Ennek megfelelően kérjük majd a kedves testvérek jószívű felajánlásait.

Közösségi házunk hamarosan épül!

Ha módjában áll támogatni az épülő Közösségi házunkat, az alábbi számlaszámon megteheti,

Debreceni Görögkatolikus Egyházközség

11100609-19852386-36000001

vagy személyesen az Egyházközség irodájában:

4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály utca 2. sz.

Köszönjük felajánlását!