Közösségé formálódtak egyházközségünk női tagjai

2020. február 29-én a máriapócsi kegytemplomba vezetett zarándoklattal megalakult a debreceni görögkatolikus nők, asszonyok, édesanyák közössége.

Nők, akik helytállnak aktuális életállapotukban, s mellette tevékenyek és elkötelezettek az egyház és az egyházközség iránt. Nők, akik egymást is tisztelik, akikből közösség formálódik. Akiknek igénye a böjt folyamán a szellemi-lelki építkezés. Őket tömöríti az a kezdeményezés, melynek célja, hogy a közösség erejével erősítse a tagok hitét, a keresztény gondolkodás és életmód védelmét, valamint a második főparancs, a felebaráti szeretet gyakorlását. Kiváltképp fontos ez a kereszténység jelenlegi helyzetében.

A Kegytemplomban végzett Szent Liturgia lélekemelő ereje mellett Szilágyi Barna pszichológus, Gajdos Viktória családterapeuta és Kapin István parókus atya tartott számukra előadást a női identitásról, női szerepekről, közösségépítésről.

A Szent Liturgián, amelyet a kegytemplomban végeztek, István atya M. Twaint idézte. Ádám és Éva naplója című írásának az utolsó mondata, amit Éva sírjára vés Ádám: „Ahol ő volt, ott volt a Paradicsom.”

Bíztatást kaptak a debreceni asszonyok, hogy sokak számára tudjanak olyan értékesek, kedvesek, szeretetteljesek lenni, hogy azt környezetük „paradicsominak” érezhesse.

Továbbra is várják mindazok jelentkezését, akik a modern élet kihívásai mellett is fontosnak tartják hitük megélését és a közösség erősítését. A következő találkozási alkalmuk szintén Máriapócson lesz, március 27-én az Előszenteltek Liturgiáját követően.

Kívánjuk, hogy Máriapócs Asszonya, az Istenszülő kísérje és segítse életüket, közösségépítésüket!

Forrás: Dr. Vasas Lászlóné és Máriapócsi Nemzeti Kegyhely