Kérés

Kedves Testvéreink!

Sohasem gondoltuk volna, hogy ilyen formában kell Hozzátok fordulnunk. Az elmúlt hetek távolsága és a közvetítéseken keresztül átjövő imádságok mellett mégiscsak hiányzik mindannyiunknak a személyes találkozás.

Minden kedves Testvérünknek köszönjük az idei esztendőben is nyújtott támogatásotokat mind imádsággal, mind buzdító szavakkal, mind pedig az anyagi jelenléttel.

Most is tudnunk kell, hogy a templom és közösségének  élete folyamatosan megy és mennie kell, viszont az ehhez szükséges anyagi forrásokat az elmúlt hetekben nehezen tudtuk előteremteni. Éppen ezért nem tervezett különleges  helyzetben a – saját családi körülmények lehetőségeit maximálisan tiszteletben tartva – nagy szeretettel és tisztelettel kérünk Titeket, hogy amit az elmúlt időszakban a templomunk és szolgálatunk fenntartására szántatok volna, ha van rá módotok, azt átutalással megtehetitek. (CIB Bank 11100609-19852386-36000001)

Hálás szívvel köszönjük a segítségeteket, és kívánjuk, hogy mindannyian leginkább lélekben, személyes újjászületésben, s a földi boldogsághoz szükséges anyagi biztonsággal éljük meg ezt az időszakot!

Debrecen, 2020. április 27.

Hálás köszönettel az egyházközség nevében:

Dr. Kriskó Miklós világi elnök és Kapin István parókus 

Fényesheti szertartásrend

Kedves Testvérek!
Hirdetjük, hogy Húsvétszerdától a hétköznapokon reggel 6.45-től Szent Liturgiát (előtte utrenyét), este 17.30-tól pedig vecsernyét fogunk végezni.
Ha esti időpontra érkezik szándék, a vecsernye előtt örömmel végzünk Liturgiát!
Szeretettel,
Az egyházközség papjai

Adó 1+1%

Aki teheti, kérjük, ajánlja egyik 1 %-át a Katolikus Egyháznak (technikai szám: 0011), a másik 1 %-ot pedig parókiánk alapítványának: A Debreceni Görög Katolikus Egyházért Alapítvány (adószám: 18547285-2-09).

Köszönjük a felajánlásokat!

A legszentebb Istenszülő örömhírvétele

10 órakor kezdődik ma a Főszékesegyházban az ünnepi Szent Liturgia, amit élőben követhetnek a Főegyházmegye honlapjáról!

Március 25: a legszentebb Istenszülő örömhírvétele

Eredetileg az Örömhírvételről az egyház a karácsonyra, illetve Úrjelenésre készülve emlékezett meg. Szent Ágoston viszont már a IV-V. század fordulóján figyelmeztet arra, hogy március 25-ét már régóta az Úr fogantatása és halála napjának tekintik. Egy ősi egyházi hagyomány szerint az Úr Jézus kereken harminc évig volt a földön, s ugyanazon a napon fogantatott, mint amikor teremtette az embert és meghalt. Persze március 25. inkább csak egy idealizált dátum volt, amely majdnem megfelelt a tavaszi napéjegyenlőségnek. Az ünnep alapjául szolgáló eseményt Szent Lukács evangéliumából olvashatjuk, az első fejezet közepén (1,26-38). Amikor Gábriel arkangyal azzal a köszöntéssel érkezett, hogy „íme, méhedben fogansz, és fiút szülsz, akit majd Jézusnak hívsz”, ezzel Izaiás prófétának az Acház királyhoz intézett jövendölésére is hivatkozik: „Az Úr maga ad majd nektek jelet. Íme, a szűz fogant, fiút fog szülni, s nevét Immanuelnek hívja (Velünk az Isten)” (Iz.7,14). Az ősi jámbor hagyomány szerint, amikor a főangyal fölkereste az Istenszülőt, Mária éppen ezt a jövendölést olvasgatta. Az ünnep titka az, hogy a názáreti Szűz annak a Messiás királynak szülőanyja lesz, aki kézbe veszi az emberiség sorsának irányítását. S a Szűz válasza után férfi közreműködése nélkül világra jön az Isten.

A Görögkatolikus Metropólia közleménye

A Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház a keleti rítusból fakadó különbségek miatt saját, de a Magyar Katolikus Püspöki Karhoz hasonló tartalmú rendelkezést tesz közzé. A rendelkezés általános érvényű, amelytől az illetékes megyéspüspök saját hatáskörében eltérhet. A mostani szöveg az állami rendelkezésekhez igazodik, azok változása esetén ezen is módosítani kell.
  1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be, ám az abba betérő híveknek különösen ügyelniük kell az előírt óvintézkedések megtartására. Egymástól lehetőleg nagyobb távolságban helyezkedjenek el. A templomi mozgás során is kerüljék a fizikai érintkezést más személyekkel. Különösen a bűnbánati leborulások után ügyeljenek arra, hogy kezük ne érintse a szájnyílást, orrot, szemet. Használják akár szertartás közben is a kihelyezett fertőtlenítő eszközöket. A szent kereszt és ikonok csókolásától ideiglenesen tartózkodjanak.
  2. Az idősebb, gyengébb immunrendszerrel rendelkező illetve más betegségben szenvedő híveinket saját érdekükben arra kérjük, hogy most egy ideig ne jöjjenek el a szertartásokra. Az otthon maradott hívek legyenek tudatában annak, hogy az Egyház nem hagyja abba az imádságot, a lakóhelyükről vagy ahol éppen tartózkodnak, onnan is bekapcsolódhatnak ebbe a szüntelen imádságba. Ezt egyébként ma már egyre több helyen a technikai lehetőségek is segítik. A fővárosban a hívek nagy száma miatt nem tudunk nyilvános szertartásokat végezni. Más parókiákon az illetékes parókus ismerve a közösségéhez tartozó hívek lelki szükségleteit, életkorának összetételét és egészségügyi állapotát, a Szent Liturgia megtartásáról szabadon dönthet.
  3. A Keleti Kódex előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi Szent Liturgián való részvétel kötelezettsége alól. Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Görögkatolikus Metropólia megyéspüspökei is megadják.
  4. A felmentés azonban nem jelenti azt, hogy a vasárnapot nem kellene megszentelni. A vasárnapi szertartáson való részvétel helyett igen ajánlatos, hogy a hívek kiemelt időt töltsenek imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – lehetőleg együtt a családdal, de akár egyénileg is. Hamarosan új imakönyvek fognak megjelenni, ezzel is segítve mind a közösségi, családi, mind az egyéni imákat. A Görögkatolikus Médiaközpont több helyszínről, de leginkább Máriapócsról közvetít szertartásokat. Ezek is nagy segítséget jelentenek abban, hogy az egyházzal együtt imádkozzunk. A közvetítések rendjéről a görögkatolikus honlapok felületein adunk tájékoztatást. Ezeken kívül ilyen módon a római katolikus szertartásokba is bekapcsolódhatunk.
  5. A betegellátás, a gyóntatás, a rendkívüli áldoztatások esetén fokozottan ügyeljünk arra, hogy tevékenységünk ne adjon lehetőséget a vírusfertőzésre. Ha szükséges, végezhetjük, végezzük védőkesztyűben, védőruházatban ezeket a szent cselekményeket.

Római katolikus testvéreinkkel együtt valljuk: a járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.

Közösségé formálódtak egyházközségünk női tagjai

2020. február 29-én a máriapócsi kegytemplomba vezetett zarándoklattal megalakult a debreceni görögkatolikus nők, asszonyok, édesanyák közössége.

Nők, akik helytállnak aktuális életállapotukban, s mellette tevékenyek és elkötelezettek az egyház és az egyházközség iránt. Nők, akik egymást is tisztelik, akikből közösség formálódik. Akiknek igénye a böjt folyamán a szellemi-lelki építkezés. Őket tömöríti az a kezdeményezés, melynek célja, hogy a közösség erejével erősítse a tagok hitét, a keresztény gondolkodás és életmód védelmét, valamint a második főparancs, a felebaráti szeretet gyakorlását. Kiváltképp fontos ez a kereszténység jelenlegi helyzetében.

A Kegytemplomban végzett Szent Liturgia lélekemelő ereje mellett Szilágyi Barna pszichológus, Gajdos Viktória családterapeuta és Kapin István parókus atya tartott számukra előadást a női identitásról, női szerepekről, közösségépítésről.

A Szent Liturgián, amelyet a kegytemplomban végeztek, István atya M. Twaint idézte. Ádám és Éva naplója című írásának az utolsó mondata, amit Éva sírjára vés Ádám: „Ahol ő volt, ott volt a Paradicsom.”

Bíztatást kaptak a debreceni asszonyok, hogy sokak számára tudjanak olyan értékesek, kedvesek, szeretetteljesek lenni, hogy azt környezetük „paradicsominak” érezhesse.

Továbbra is várják mindazok jelentkezését, akik a modern élet kihívásai mellett is fontosnak tartják hitük megélését és a közösség erősítését. A következő találkozási alkalmuk szintén Máriapócson lesz, március 27-én az Előszenteltek Liturgiáját követően.

Kívánjuk, hogy Máriapócs Asszonya, az Istenszülő kísérje és segítse életüket, közösségépítésüket!

Forrás: Dr. Vasas Lászlóné és Máriapócsi Nemzeti Kegyhely

Egyházközségünk bálja a Kölcsey Központban

Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom: örüljetek! – Pál ezzel a felszólítással fordult egykor a Filippiekhez és ezzel a lelkülettel hívta a híveket a Debreceni Görögkatolikus Parókia báljába.

Ünnepi öltözetet kapott „a város legpatinásabb bálterme” – ahogy Kapin István parókus atya mondta köszöntőjében. Az új helyszínnek köszönhetően minden eddiginél színvonalasabb farsangi mulatságba invitálta a Debreceni Görögkatolikus Parókia közösségét. Az Attila téri anyaegyházközség tagjai mellett a csapókerti parókia, továbbá a tócóskerti és debrecen-józsai szervezőlelkészség hívei voltak jelen. Rajtuk kívül a Debrecen környéki településekről is érkeztek résztvevők, illetve a Hajdúdorogi Főegyházmegye oktatási, szociális intézményeinek vezetői családtagjaikkal együtt kapcsolódtak be a mulatságba.

Kapin parókus atya megköszönte Debrecen városának azt a lehetőséget, hogy idén már a görögkatolikusok is a Kölcsey Központban szórakozhattak, az egyházközség női tagjainak pedig azért volt hálás, hogy összefogták a szervezést. Ennek köszönhetően mintegy hatszázan báloztak szombat este – emelte ki István atya.

Természetesen az idei mulatság is a jótékonyság jegyében zajlott, hiszen a bevételt – ahogy tavaly is – az Attila téri Főszékesegyház szomszédságában hamarosan elkészülő turisztikai látogatóközpontra fordítja az egyházközség. A nemes célt egy-egy gobelin ikon megvásárlásával lehetett ezen a napon segíteni.

Részt vett a bálon Puskás István, Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere, aki örömmel tapasztalta, hogy egy élő, eleven közösségbe csöppent. Mint mondta, az életben egyebek mellett a munkahelyek, a megfelelő infrastruktúra, a jól működő gazdaság jelentik a biztonságot, ami a görögkatolikusokhoz hasonló aktív közösségektől válik teljessé egy városban.

A bált hivatalosan Seszták István főhelynök atya nyitotta meg, akinek köszöntőjét az e napra vonatkozó evangéliumi szakasz (Mt 11,27-30) inspirálta.

– Aki nyugalmat keres lelkének, annak a szelíd és alázatos mestertől kell tanulnia, nem a hadvezértől, az igazgatótól, politikustól, énekestől, sportolótól, szuperszemélyiségtől, hanem az alázatos mestertől, mert eredményre csak ez vezet. Így lesz a vállalt feladat is „édes és könnyű” – mondta főhelynök atya, aki szerint a hívő ember számára ez sok mindent megmagyaráz.

– Bálozni jöttünk össze új módon, de régi formában keressük az összetartozást, a megerősödés élményét, ami mindenekelőtt nyugalmat ad, nyugalmat adhat Krisztusban – emelte ki.

István atya köszöntőjében megemlékezett „a maguk előtt a szelíd és alázatos Krisztust látó elődökről”, akik nélkül ma nem lehetne görögkatolikus közösségről beszélni Debrecenben. 1899-ben létesült önálló görögkatolikus parókia a városban, majd tíz évre rá szentelték fel az Attila téren a templomot. A közösséget még az 1914-es bombamerénylet sem volt képes elüldözni innen és ennek is köszönhető, hogy 2015-ben a Szentatya Debrecenbe helyezte a Metropólia központját, s az Attila téri templomból Főszékesegyház lett.  A főhelynök felidézte, hogy azóta mennyi területen vannak jelen a görögkatolikusok a városban: iskolák, kollégiumok, karitász központ és korai fejlesztő központ, de még kávézó és ajándékbolt is létesült.

– Most pedig közösségi házat is építünk, mert „Krisztus igája édes és könnyű annak, aki a szelíd és alázatos Krisztustól akar tanulni. Ez jelenti az igazi misztériumot. Ide nem lehet jelentkezni, csak úgy lehet bekerülni, hogy ha szólít minket a Mester. Ezt egyedül meghallani lehet. Ti, mi mindannyian meghallottátok a Mester iskolába járó hívását. Aki meghallja, annak követnie kell őt, az alázatos és szelíd tanítót, a mi egyedüli Urunkat – zárta gondolatait Seszták István atya.

Kicsit később csatlakozott a bálozókhoz Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya, mert Budapesten fogadta amerikai püspöktársát Milan Lach atyát, hogy aztán közösen vehessenek részt a mulatságon. (Tavaly nyáron vendégeskedett egy főegyházmegyei delegáció a Pármai Egyházmegye főpásztoránál, az erről szóló beszámolónkat itt és itt olvashatják.)

Fülöp metropolita röviden annyit mondott a híveknek, hogy a bálhoz hasonló lelkesedéssel vessék bele magukat a nagyböjtbe is, majd átadta a szót Lach püspöknek, aki Ferenc pápánál tett látogatást Rómában s onnan egyenesen Debrecenbe vette az irányt.

A szlovák származású püspököt lenyűgözte az estély, nagyon jó volt látnia, hogy kicsik és nagyok egyaránt jelen vannak és jól érzik magukat. Bátorította a szülőket, hogy a hitnek ezt a formáját a jövőben is éljék meg, mert ez az egyház jövője.

–  Aki hisz Jézus Krisztusban, az meg tudja osztani és tovább tudja adni ezt az örömöt. Ez a jele annak, hogy Jézus meghalt, de fel is támadt – mondta Milan Lach püspök és hozzátette, örülne, ha Clevelandban is ilyen aktív és fiatalos lenne a görögkatolikus közösség, de sajnos ott még templomba is alig járnak az emberek és komoly aggódással tölti el az, hogy nem igazán öröklődik tovább a hit.

Az ízletes vacsora elfogyasztása után a Lautitia Kóruscsalád előadását majd a Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola tanárainak és diákjainak fergeteges country táncát élvezhette a közönség. Sokak örömére a hazai könnyűzene egyik legendás alakja Varga Miklós is fellépett; a talpalávalót a Sütő Band együttes szolgáltatta. Az est hangulatfelelőse, házigazdája a Best FM műsorvezetője Fazekas László volt, akinek sziporkázó humora a tombolahúzáskor csúcsosodott ki igazán.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Közeledik az adóbevallások ide

Aki teheti, kérjük, ajánlja egyik 1 %-át a Katolikus Egyháznak (technikai szám: 0011), a másik 1 %-ot pedig parókiánk alapítványának: A Debreceni Görög Katolikus Egyházért Alapítvány (adószám:18547285-2-09).

Köszönjük a felajánlásokat!

Fülöp metropolita áldja meg a házaspárokat a Házasság hete zárásaként

Csapatjáték szerelemmel – ez a mottója az idei tematikus programsorozatnak, amit tizenharmadik alkalommal rendeznek meg hazánkban a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Az országos rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. A Hajdúdorogi Főegyházmegye 2020-ban is csatlakozott a kezdeményezéshez.

A hét zárásaként az Attila téri Főszékesegyházban február 16-án, a 10 órakor kezdődő Szent Liturgián Kocsis Fülöp érsek-metropolita áldja meg a házaspárokat.

Információk az egyházközségi bálról

Ezen esztendőben is, elődeink kiváló hagyományát követve jótékonysági Bált rendezünk közösségünk javára.

 

  1. február 22. szombat

Helyszín: Debrecen, Kölcsey Központ

Kezdés: 18.00 Vecsernye a Főszékesegyházban

 

A bál fővédnöke: Kocsis Fülöp érsek, metropolita

Program:

18.00 Vecsernye a Főszékesegyházban

18.00 Kapunyitás a Kölcsey Központban

19.30 Ima és köszöntők

20.00 Vacsora kezdete

21.00 Lautitia Kóruscsalád előadása, továbbá a Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola tanárainak és diákjainak farsangi country tánca

22.00 Varga Miklós műsora

23.00 Tombola

24.00 Éjféli falatok

 

Az est folyamán a zenét a Sütő Band együttes szolgáltatja.

A házigazda Fazekas László, a Best FM műsorvezetője.

 

Belépőjegy:

Felnőtteknek 8000Ft, 6 éven aluli gyerekeknek a belépés ingyenes.

6-18 éves korú gyerekeknek 3000Ft.

Támogatói jegyek 5000Ft-os áron kaphatók.

 

Az összeg tartalmazza: az üdvözlő ital, svédasztalos vacsora, éjféli falatok, bor, ásványvíz, pogácsa, csapolt sör, kávé, fogyasztásának költségeit. Rövidital behozható!

 

Az étkezésekhez 10 fős megterített elegáns körasztalok lesznek. A jelentkezési lapon jelezni lehet az ültetéshez kapcsolódó kéréseket.

 

Menü:

 

Fő étel:

– Spékelt sertésjava színes bors kéregben sütőtökpüré francia rakott burgonya

– Omlós kacsamell tejszínes gombamártás, grillezett pollenta

– Vörösboros vadpörkölt, házi juhtúrós sztrapacska éléskamra finomságai

– Tisza gyöngye harcsa keszthelyi ragu, zöldséges mini rtes

– Cornflakes kéregben sült csirkemell csíkok, rántott sajt tejszínes burgonyapürével

– Grillezett sertésoldalas Jack Daniels kéregben medvehagymás burgonya gratin

 

Forró leves csészében:

– Tyúkhúsleves, pisztáciás húsgombóc, zöldségek

– Vargányás vadragu leves csipetke

 

Desszert:

– Epres panna cotta

– Somlói galuska, kehelyben

– Rákóczi túrós újra gondolva kehelyben

– Képviselő fánk, sós karamellel

 

Pékáru:

– Házi kemencés kenyér

– Barna magvas kenyér

 

A ruhatár ingyenesen igénybe vehető.

 

A tombola ára: 300Ft

 

Jelentkezés:

Személyesen:

A sekrestyében, ill. irodában, a Szent Anna utca és a Vígkedvű Mihály utca sarkán.

 

Telefonon:

Iroda: (30) 165-0322, (52) 533-207

Dr. Számadó Krisztina (30) 525-7729

Dr. Vasas Lászlóné Erika (20) 950-9188

Jaczkóné Magyari Magdaléna: (30) 172-0449

Kapin István parókus: (30) 676-6157

Troszt Máté (30) 355-2753

 

E-mail:

info@szamado-consulting.hu

debrecenigorogok@gmail.com

 

Honlap:

debrecen.gorogkatolikus.hu