Ma 2020. Szeptember 28.
Hétfő, Vencel napja van.
„A Te oltalmad alá sietünk, Istenszülő Szűz”

Hirdetések – 2020. szeptember 19.

2020.09.12

  1. Templombúcsúnkat október 4-én vasárnap 10 órakor tartjuk. Az ünnepi Szent Liturgiát Fülöp metropolita atya végzi.

 

  1. Fülöp metropolita atya 2020. július 1-vel kezdődően a főszékesegyház gyóntatójának nevezte ki Urbán Evariszt atyát. Az új munkakörén belül személyes és csoportos lelkivezetés és az ezeket előkészítő előadások is beletartoznak. A tervezett két előadás témájának egyike kifejezetten a Krisztusban való lelki növekedés elvi és gyakorlati oldalai kerülnek előtérbe, míg a másik előadásban egyházunk nagy mestereinek és főpásztorainak tanításai igény szerint heti vagy kétheti rendszerességgel. Mind az egyházközség honlapján, mind az a templom hirdetőtábláján lehet a részletekről, az időpontokról és a személyes kapcsolatfelvétel lehetőségéről tájékozódni.

 

 

„A Te oltalmad alá sietünk, Istenszülő Szűz”