Ma 2020. Szeptember 28.
Hétfő, Vencel napja van.
„A Te oltalmad alá sietünk, Istenszülő Szűz”

A „Hitünkért” Debreceni Görögkatolikus Nők Egyesülete lelki közösségé is kíván formálódni

2020.07.29

Ennek jegyében első kedves vendégünk Fülöp érsek atya volt, aki Máriáról és a böjtről tanított bennünket. Több mint 50 nő gyűlt össze székesegyházunkban a vecsernyére, majd az azt követő közösségi programunkra. „Mária élete - az Egyház élete.”- tanította Fülöp atya. Ő Krisztusban élt mindhalálig.  Csordultig telitődött azzal a kegyelemmel, ami életét kiteljesítette. Hozzá kell igazodnunk az imádságban és a böjtben. Nagyon fontos volt Érsek atya vezérgondolata, hogy a böjt nem koplalás, nem fogyó- és tisztitókúra: a böjt Krisztusért vállalt lemondás. Nekünk, nőknek különösen is fontos mondatok ezek. Lemondani, nem csupán bizonyos kedves ételekről, hanem a pletykáról, a mások megszólásáról, a panaszkodásról, a zsörtölődésről, az ítélkezésről és méltatlankodásról… lehet és lemondás értékes gyümölcsöket teremhet.  Bátorító volt hallani, hogy mindez küzdelem, áldozat, de a gyümölcse, hogy Krisztus öröme tölti be életemet, gondolataimat, vágyaimat.

2020. július 27-ei találkozásunk alkalmával arról is gondolkodtunk, hogy szeretnénk élettel, vidám gyermekzsivallyal, értékes lelki beszélgetésekkel, alkotótevékenységekkel, testet edző mozgással, időseinket is szolgáló segítő tevékenységekkel, családokat és fiatalokat is vonzó eseményekkel és imával megtölteni újonnan megáldott Közösségi házunkat.  Szeretnénk jó gazdái lenni annak az értékes lelki hagyatéknak, amely a bírtokunkban van.

Közösségünk igényeihez igazodó, konkrét terveink vannak arra vonatkozóan, hogy olyan csapatot kovácsoljunk, amelyben az arra hivatottak önkéntes szeretetszolgálatot, jogi, mentálhigiénés, gyermeknevelési és készségfejlesztési, nyelv-, karate- és balettoktatási stb. feladatokat végezzenek az egyházközösségben, életkorukban és életállapotukban hasonló nőket, asszonyokat és lányokat fogjanak össze, akik készek idejükből, lelki és anyagi javaikból adakozni a közösségünk javára. Örömmel számolunk be, hogy megalakult a Szent Ilona imacsoportunk, amely ókeresztény szentünk nevét vette fel aki, példaértékű keresztény életet élt az erények és irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával. Imaközösségünk arra hivatott, hogy imáiban hordozza, gyermekeinket, családjainkat, beteginket, közösségünk rászoruló tagjait.

Ezen útmutatások mentén szeretnénk folytatni egyesületünk és lelki közösségünk további építését, így augusztus 8-án Kapin István parókus atya lelki vezetésével Máriapócsra zarándokolunk a Szűzanyához, hogy erőt merítve folytani tudjuk küldetésünket.  Szeretettel várjuk a nők jelentkezését erre a lélekemelő eseményre.

Gajdos Viktória

„A Te oltalmad alá sietünk, Istenszülő Szűz”